Biegły z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów oraz pisma ręcznego.

Tematyką dokumentów zajmuje się zawodowo od 2011 roku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. W 2021 roku uzyskałem tytuł eksperta PSRiBS. W 2022 roku zostałem biegłym w zakresie kryminalistycznego badania dokumentów oraz pisma ręcznego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz biegłym w zakresie kryminalistycznego badania dokumentów przy Sądzie Okręgowym w Elblągu. Specjalizuję się w weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych takich jak Prawa Jazdy, Dowody Osobiste, Paszporty oraz w badaniach pisma ręcznego.

Działam na zlecenie polskich organów ścigania oraz przedsiębiorstw a także osób prywatnych.

Szeroki zakres działania.

Termin wykonania opinii dostosowany do potrzeb.

Dyskrecja i bezstronność.

Badania techniczne dokumentów.

w zakresie ich autentyczności, poprzez analizę zabezpieczeń technicznych, materiału wykonania, zgodności dokumentów publicznych ze wzorem autentycznym na podstawie specjalistycznych baz danych.

Badania pisma ręcznego

Badania pisma ręcznego, w tym podpisów w zakresie:

a) identyfikacji osób sporządzających na podstawie badań i analizy porównawczej pisma ręcznego lub podpisów, b) weryfikacji autentyczności podpisów i identyfikacja ich wykonawców, c) analizy cech graficznych, d) ustalenia cech osobopoznawczych na podstawie sporządzonego tekstu.

Skontaktuj się.

Zapewniam dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, bądź organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie terminy wykonania opinii. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania również poprzez pocztę e-mail. Zapewniam całkowitą dyskrecję, bezstronność i obiektywność przy wydawaniu opinii. Nadmieniam również, że posiadam aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, oraz przeszedłem cykl szkoleń z ochrony informacji niejawnych, co pozwala na całkowite zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dokumentów podczas procesu wydawania opinii.

Kontakt:

Sententia Jan Kolanowski

Telefon: +48 730 336 330

Adres e-mail: j.kolanowski@10g.pl